Adobe Experience Manager Vs Sitecore – Choosing The Right Platform

The digital landscape is evolving at an unprecedented pace, making the choice of a digital experience platform (DXP) more critical than ever. According to a report by McKinsey, companies that excel at customer experience outperform their competitors by a significant margin. This underscores the importance of selecting the right DXP, with Adobe Experience Manager vs Sitecore being two of the […]

Top các công ty IT uy tín và tốt nhất Việt Nam 2023

Ngành công nghệ thông tin đã và đang giữ vững vị thế cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của bất cứ quốc gia nào, trong đó có Việt Nam. Đến hết tháng 5/2023, nước ta ghi nhận xấp xỉ 71 500 công ty IT đang hoạt động, trong số đó có rất […]

Nữ học công nghệ thông tin ra làm gì?

Mặc dù nữ giới làm ngành công nghệ thông tin không còn xa lạ ở thời điểm hiện tại nhưng tỉ lệ nhân sự là nữ chỉ đạt khoảng 30% trong khi nam giới chiếm 70% (Theo thống kê của Topdev). Điều này cho thấy rằng vẫn còn sự phân biệt giới tính trong việc […]

Vì sao tuyển dụng IT trở nên rất khó khăn ở thời điểm hiện tại?

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu nhân lực ngành IT ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc tuyển dụng IT lại trở nên rất khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập. Vậy vì sao tuyển dụng IT khó? Hãy cùng SmartOSC Careers phân […]

BigCommerce To Shopify Migration: A Comprehensive Guide To Seamless Platform Transition

In the ever-evolving landscape of eCommerce, a recent study by Insider Intelligence reveals that the global eCommerce sales are expected to hit $6.3 trillion by the end of 2024. This staggering figure underscores the critical importance of choosing the right platform for your online store. For many businesses, this means migrating from BigCommerce to Shopify […]

What Is Adobe Commerce Cloud: Benefits, Features, And Pricing

In an era where online shopping is no longer just a convenience but a necessity, it’s startling to note that global eCommerce sales are expected to reach $6.9 trillion by 2024, according to a report by Statista. This staggering figure underscores the immense potential and the competitive nature of the digital commerce space. Amidst this […]

Maximize Results With Our Shopify Plus Development Agency In Australia

In today’s digitally accelerated world, the landscape of eCommerce has witnessed a remarkable transformation, with a staggering 2.71 billion global consumers engaging in online shopping as of 2024. This marks a notable increase, emphasizing the escalating trend of digital commerce and the pivotal role of choosing a scalable and efficient platform for businesses aiming to […]

Cập nhật xu hướng tuyển dụng ngành công nghệ thông tin

Sau đại dịch Covid-19, tình hình tuyển dụng các ngành nói chung và ngành công nghệ thông tin nói riêng trên toàn thế giới có nhiều biến động. Đặc biệt vào năm 2022, làn sóng “lay off” hay còn gọi là sa thải diễn ra ở nhiều ông lớn như Google, Amazon, Meta, Twitter,… Không […]

Nhu cầu nhân lực ngành CNTT tại Việt Nam thiếu hụt ra sao?

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành hot và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, sự thiếu hụt về nhân sự trong ngành đang trở thành một thách thức lớn trên chặng đường thăng tiến của các doanh nghiệp lớn nhỏ. Bài viết dưới đây sẽ […]


Our Ecosystem : Vietnam, Australia 1, Singapore 1, Thailand, Australia 2, Singapore 2, USA 1, Australia 3, Singapore 3, USA 2, Singapore 4, Australia 4, Ecommerce, USA 3, Meeting Room Booking, Visitor Management system