Học ngành công nghệ thông tin có dễ xin việc không?

Công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay đang là một trong những ngành học đang nhận được sự quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Nhu cầu về nhân lực chuyên môn trong CNTT được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai. Vậy ngành công nghệ thông tin có dễ xin việc […]

Mức lương IT hiện nay ra sao? Có cao như lời đồn hay không?

Từ nhiều năm nay, chúng ta đã quen với suy nghĩ làm nghề IT không sợ thiếu việc, thu nhập ổn định và có khả năng phát triển tốt. Vậy mức lương IT hiện nay cao bao nhiêu? và với “dân IT” mới ra trường thì mức lương khởi điểm sẽ như thế nào? Cùng […]

Fresher là gì? Vai trò và tầm quan trọng của Fresher hiện nay

Fresher là thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong thị trường lao động. Tuy nhiên, chúng ta có hiểu đúng về vị trí này hay không? Trong bài viết này, cùng tìm hiểu rõ về “Fresher là gì“, vai trò và tầm quan trọng của Fresher trong mỗi công ty nói riêng và trong […]

Top 5 ngành nghề có mức lương cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là ngành đa dạng vị trí công việc với mức lương được đánh giá cao hơn so với mặt bằng chung tất cả các ngành nghề. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu top 5 ngành nghề có mức lương cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Lập trình viên […]

5 Cách Nổi Bật Trên Mạng để Tìm Việc Làm IT

Trên thị trường lao động ngày nay, việc tìm kiếm cơ hội việc làm IT có thể trở nên khá thách thức. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và mạng internet, việc tìm kiếm việc làm IT trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ […]

How A Visitor Management Solution Helps Streamlining Your Business Process In VietNam

visitor management solution

A visitor management solution has emerged as a fundamental tool in enhancing businesses’ security, professionalism, and overall effectiveness. The essence of a visitor management solution in VietNam and its workings will be examined in this article, along with the top five options that may completely change the visitor experience. What is a visitor management solution? A […]

Features Of A Comprehensive Meeting Room Reservation Application In VietNam

Meeting Room Reservation Application In VietNam

Efficient management of meeting rooms is crucial for maximizing productivity in today’s business world. A comprehensive meeting room reservation application In VietNam simplifies scheduling, eliminates conflicts, and enhances communication. This article explores the key features of such an application that empower organizations to optimize resource allocation and drive collaboration. By understanding these features, businesses can create […]

10 Best Meeting Room Booking Apps For Enterprises In VietNam

Meeting Room Booking Apps vietnam

As organizations strive to optimize resources and streamline operations, the need for reliable meeting room booking apps has never been greater. These apps facilitate the scheduling and reservation of meeting spaces and offer features to enhance productivity and collaboration. In this post, we will explore the 10 best meeting room booking app in VietNam specifically designed […]

Best Meeting Room Management Solutions in Vietnam

Meeting Room Management Solutions in Vietnam

Organizations are adopting Meeting Room Management Solutions to simplify the scheduling and use of meeting spaces due to ongoing technological advancements. The best meeting room management solutions in Vietnam will be discussed in this post, but first, let’s set the standards by which these solutions will be judged. Criteria to Consider When Selecting Meeting Room Management […]

Best Conference Room Solutions In VietNam

Conference Room Solutions In Vietnam

VietNam, with its dynamic business environment, is no exception. With the rise of remote work, flexible schedules, and the need for virtual meetings, companies in VietNam are increasingly turning to the best conference room solutions In VietNam to address these needs. These solutions offer many advantages, from optimizing flexibility to improving Collaboration, reducing operational costs, and […]


Our Ecosystem : Vietnam, Australia 1, Singapore 1, Thailand, Australia 2, Singapore 2, USA 1, Australia 3, Singapore 3, USA 2, Singapore 4, Australia 4, Ecommerce, USA 3, Meeting Room Booking, Visitor Management system