Có Bao Nhiêu Website Magento Nằm Trong Thị Trường Thương Mại Điện Tử Năm 2021?

Có Bao Nhiêu Website Magento Nằm Trong Thị Trường Thương Mại Điện Tử Năm 2021?

Đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp một số câu hỏi như thế này: Có bao nhiêu nền tảng website magento được thị trường thương mại điện tử sử dụng?

Câu trả lời quả thật không dễ đưa ra vì chúng ta cần có dữ liệu để đưa ra câu trả lời này theo cách vừa dễ vừa khó.

Và trong bài viết này SmartOSC sẽ cố gắng cung cấp cho bạn một số ý nghĩa về số lượng chung của các trang web thương mại điện tử Magento trong bài đăng này.

>>>> Xem thêm: https://www.smartosc.com/insights/Dich-vu-phat-trien-Magento-tron-goi

Tổng quan dữ liệu về Website Magento

Với bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu từ BuildWith và Datanyze. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu từ W3Tech chỉ để hiểu về xu hướng sử dụng các nền tảng Thương mại điện tử.

Tất cả dữ liệu cho bài đăng trên blog này được lấy vào ngày 22 tháng 4 năm 2020.

Dữ liệu từ hình ảnh này được lấy từ BuildWith.

Chúng ta có thể thấy rằng có khoảng 170.000 website magento được xây dựng trên toàn thế giới, chiếm khoảng 1,4% tất cả các trang web (không chỉ các trang web thương mại điện tử).

Dữ liệu tương tự có thể được tìm thấy trong W3Tech nơi chúng ta có thể thấy Magento nắm giữ khoảng 1,4% trên tất cả CMS.

Ảnh chụp được lấy từ W3Tech
Ảnh chụp được lấy từ W3Tech

Khi xem xét dữ liệu của các trang web thương mại điện tử, bạn có thể thấy Magento chiếm khoảng 3% toàn bộ thị trường.

Ảnh chụp được lấy từ BuildWith
Ảnh chụp được lấy từ BuildWith

Nhưng nếu chúng ta nhìn vào dữ liệu từ Datanyze thì sẽ dễ dàng nhận ra có một điểm tương đồng và một điểm khác biệt.

Ảnh chụp được lấy từ Datanyze
Ảnh chụp được lấy từ Datanyze

Điểm tương đồng nằm ở thị phần giữa các nền tảng thương mại điện tử và điểm khác biệt nằm ở số lượng trang web sử dụng nền tảng Magento.

>>>> Xem thêm: https://www.smartosc.com/insights/top-4-cong-ty-magento-uy-tin-tai-vietnam

Số lượng website Magento được sử dụng

Vì dữ liệu dao động từ 1.000.000, 100.000, 10.000 và 1.000 ở các website khác nhau nên chúng tôi sẽ tổng kết số lượng website magento trong bảng dữ liệu dưới đây:

Số lượng website Magento được sử dụng

Đối với dữ liệu nằm trong khoảng từ 1.000.000 đến 1.000 là trong trường hợp Datanyze sử dụng dữ liệu của Alexa.

Vậy chúng ta có thể kết luận gì từ những dữ liệu này?

Nơi nào trên thế giới có từ 45.000 đến 170.000 trang web sử dụng Magento ?

Tất cả những điều này đều phụ thuộc vào dữ liệu bạn đang xem nhưng chúng ta đều có thể đồng ý rằng Magento đang nắm giữ khoảng 3% thị trường thương mại điện tử trên toàn thế giới.

Nếu chúng ta hợp nhất số lượng website Magento 1 và Magento 2, chúng ta sẽ có khoảng 147.000 trang web trên nền tảng Adobe và điều này thì khá gần với dữ liệu từ BuildWith

>>>> Xem thêm: https://www.smartosc.com/insights/top-4-magento-agency-tai-viet-nam

Sự sụp đổ của Magento?

Chúng ta sẽ so sánh toàn bộ dữ liệu đến từ các trang web khác nhau (dữ liệu từ giữa tháng 4/2020)

Dữ liệu từ BuildWith
Dữ liệu từ BuildWith
Dữ liệu từ Datanyze:

Và bây giờ hãy so sánh hai dữ liệu này trên bảng thống kê.

Dữ liệu từ Datanyze:

Như chúng ta có thể thấy thì đã có sự sụt giảm gần 12% đến 34% về số lượng website magento trong thị trường thương mại điện tử.

Related Articles:   Bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng của Magento 2 trên OMG như thế nào!

Nếu đồng thời nhìn vào dữ liệu từ Sansec thì chúng ta cũng có thể thấy rằng xu hướng toàn cầu này đang đi xuống, Các website sử dụng (Magento 1) đã bị giảm mất 25000 trang web trong ba tháng qua và chỉ có khoảng 1500 trang web khác sử dụng Magento 2. Tổng cộng chúng ta đã mất 23500 website sử dụng Magento.

Nguồn bài viết: https://www.smartosc.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Our Ecosystem : Vietnam, Australia 1, Singapore 1, Thailand, Australia 2, Singapore 2, USA 1, Australia 3, Singapore 3, USA 2, Singapore 4, Australia 4, Ecommerce, USA 3, Meeting Room Booking, Visitor Management system