Mẫu email Magento 2: Từ A đến Z

Mẫu email Magento 2: Từ A đến Z

Magento 2 Email Templates hay chúng tôi gọi nó là Nội dung Email, để loại trừ khỏi phần cấu hình Đầu trang và Chân trang, là trọng tâm chính của hệ thống gửi thư cửa hàng của bạn. Chức năng lập trình của nó là gửi thư thông báo đến từng khách và quản trị các thao tác điều hành, xoay vòng đến cửa hàng.Cùng SmartOSC làm rõ chi tiết Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z qua bài viết sau.

Nhận biết về Magento 2 mẫu cần thiết cho cửa hàng của bạn

Trước tiên, bạn phải biết có 11 danh mục cho mẫu nội dung của bạn, tương ứng với các danh mục chính của nó trong Store> Configuration. Các mẫu bắt đầu bằng Magento_groupname để đánh dấu chúng là các mẫu mặc định của Magento:

 • Magento_Checkout: Thanh toán không thành công.
 • Magento_Contact: Mẫu liên hệ.
 • Magento_Customer: Thay đổi email, thay đổi email & mật khẩu, quên mật khẩu, tài khoản mới, tài khoản mới (Magento / luma), khóa xác nhận tài khoản mới, xác nhận tài khoản mới, tài khoản mới không cần mật khẩu, nhắc mật khẩu, đặt lại mật khẩu.
 • Magento_Directory: Cảnh báo cập nhật tiền tệ.
 • Magento_Newsletter: Xác nhận Đăng ký, Thành công Đăng ký, Hủy đăng ký thành công.
 • Magento_Product Alert: Cảnh báo lỗi Cron, Cảnh báo giá, Cảnh báo còn hàng.
 • Magento_Sales: Cập nhật thư báo ghi có, Cập nhật thư báo ghi có (Magento / luma), Cập nhật thư báo ghi có cho khách, Cập nhật thư báo ghi có cho khách (Magento / luma), Lô hàng mới, Lô hàng mới (Magento / luma), Lô hàng mới cho khách, Lô hàng mới cho Khách (Magento / luma), Cập nhật đơn hàng, Cập nhật đơn hàng (Magento / luma), Cập nhật đơn hàng cho khách, Cập nhật đơn hàng cho khách (Magento / luma), Cập nhật lô hàng cập nhật lô hàng (Magento / luma), Cập nhật lô hàng cho khách, Lô hàng Cập nhật cho Khách (Magento / luma).
 • Magento_Gửi bạn bè: Gửi liên kết sản phẩm cho bạn bè.
 • Magento_Sitemap: Cảnh báo Tạo Sơ đồ trang web.
 • Magento_User: Quên mật khẩu quản trị viên, thông báo người dùng.
 • Magento_Wish list: Chia sẻ danh sách mong muốn.

Sau này, bạn có thể có nhiều mẫu email Magento hơn cho các tính năng hoặc mô-đun khác, ví dụ:

Xem thêm bài viết: Magento Agency

Cách thêm và tùy chỉnh nội dung tin nhắn của các mẫu email Magento 2

Chúng ta sẽ đến phần hướng dẫn ngay bây giờ. Vui lòng đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Tìm Tiếp thị trên Thanh bên quản trị. Chọn Mẫu Email Magento trong phần Liên lạc.

Related Articles:   Hướng dẫn cơ bản để khởi chạy cửa hàng Magento
Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Bạn sẽ duyệt đến Quản lý Mẫu, bao gồm danh sách các mẫu email Magento đã tạo và sửa đổi. Để xem trước mẫu cuối cùng, hãy nhấp vào Xem trước. Để xóa mẫu, hãy mở mẫu đích bằng cách nhấp một lần. Và chọn Xóa mẫu.

Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand
Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Bây giờ chúng ta chuyển sang cách sửa đổi nội dung mẫu. Nhấp vào Thêm Mẫu Mới để bắt đầu:

Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Trong Cửa sổ mẫu mới, chọn một Mẫu để thay đổi nội dung. Nhấp vào mũi tên và tìm các mẫu bắt đầu bằng Magento_,

* Lưu ý: Bỏ qua Magento_Email (dành cho Header, Footer).

Có một số mẫu được hệ thống Magento gửi cho admin (Magento_Directory; Magento_Product Alert, Magento_Sitemap, Magento_User), còn lại là hệ thống Magento đến tài khoản khách hàng / khách.

Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Trong ví dụ này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua Mẫu Thanh toán Không thành công. Tìm Magento_Checkout, tôi nhấp vào Tải mẫu.

Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand
Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Chờ một vài giây. Bạn có thể tùy chỉnh tên của mẫu, chủ đề của email và nội dung mẫu – kiểu.

Trước đó, hãy xem cấu hình mẫu trong Hiện được sử dụng cho. Trong Thanh toán không thành công, bạn có thể tìm và định cấu hình trong Cửa hàng> Cấu hình, trang: Bán hàng – phần: Thanh toán, giống như trong đường dẫn.

Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand
Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Để thêm thông tin vào email, chọn Chèn biến, bạn sẽ thấy danh sách các trường bổ sung.

Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Khi quá trình tùy chỉnh hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu Mẫu để giữ lại tất cả các thay đổi. Nhấp vào Đặt lại để làm lại lần nữa, Xem trước để xem mẫu nháp trước khi Lưu hoặc Chuyển thành Văn bản thuần túy để thoát khỏi chế độ xem HTML hiện tại.

Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ biết cách sử dụng các mẫu bạn vừa tạo.

Quay lại Thanh bên quản trị, tìm Cửa hàng. Điều hướng đến Cấu hình.

Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Tìm doanh số bán hàng. Xem Thanh toán. Tại Email không thanh toán được, hãy chỉ định Người gửi / Người nhận email không thanh toán được.

Gán mẫu bằng cách chọn mẫu trong menu thả xuống.

Related Articles:   10 cách để tăng tốc trang web Magento
Mẫu Email Magento 2: Từ A đến Z tại ThaiLand

Sau khi tất cả cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu cấu hình để sử dụng email nội dung mẫu đã chỉnh sửa của bạn. Bạn đã soạn thành công thông điệp nội dung của riêng mình trong mẫu email Magento 2!

Trong phần cuối cùng, chúng tôi sẽ tóm tắt bản xem trước của danh sách đầy đủ các Mẫu Email Magento 2. Hãy xem ngay bây giờ!

Xem thêm bài viết: https://www.smartosc.com/insights/top-10-magento-development-companies-in-singapore

Tóm tắt danh sách đầy đủ các mẫu email Magento 2 mặc định

1. Thanh toán không thành công

2. Thay đổi Email

3. Thay đổi Email & Mật khẩu

4. Quên mật khẩu

5. Tài khoản mới

6. Khóa xác nhận tài khoản mới

7. Tài khoản mới được xác nhận

8. Tài khoản mới không có mật khẩu

9. Nhắc lại mật khẩu

10. Đặt lại mật khẩu

11. Cảnh báo lỗi Cron

12. Cập nhật thư báo ghi có

13. Cập nhật thư báo ghi có cho khách

14. Cập nhật hóa đơn

15. Cập nhật hóa đơn cho khách

16. Thư báo ghi có mới

17. Thư báo ghi có mới cho khách

18. Hóa đơn mới

19. Hóa đơn mới cho khách

20. Đơn hàng mới

21. Đơn hàng mới cho khách

22. Lô hàng Mới

23. Lô hàng mới cho khách

24. Cập nhật đơn hàng

25. Cập nhật đơn hàng cho khách

26. Cập nhật lô hàng

27. Cập nhật lô hàng cho khách

28. Gửi liên kết sản phẩm cho bạn bè

29. Cảnh báo Tạo Sơ đồ trang web

30. Quên mật khẩu quản trị viên

31. Thông báo của người dùng

32. Chia sẻ danh sách mong muốn

Xem thêm bài viết: https://www.smartosc.com/insights/magento-development-service-company

Thực tiễn tốt nhất cho mẫu email thương mại điện tử

Mặc dù việc sử dụng mẫu email được tạo sẵn có thể làm giảm công việc của bạn, nhưng nó cũng có thể mang lại những tác động xấu cho doanh nghiệp của bạn nếu bạn không cân nhắc kỹ lưỡng về tất cả các khía cạnh của mẫu.

Chủ sở hữu có thể kết hợp các phương pháp này vào quy trình lựa chọn mẫu email Magento 2 của họ bởi vì một email được thiết kế tốt có thể thu hút và ngay lập tức tạo ra tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 • Giữ cho mẫu email của bạn đơn giản: Giữ cho các mẫu email Magento của bạn đơn giản, không chỉ giảm thời gian và nỗ lực của bạn trong việc tạo ra các thư đó mà còn ngăn doanh nghiệp của bạn bị bộ lọc thư rác của người nhận liệt kê là thư rác. Một email có quá nhiều hình ảnh cũng có thể gây choáng ngợp cho người đăng ký của bạn và họ có thể bỏ lỡ điểm chính của email của bạn.
 • Thu hút khách hàng bằng dòng tiêu đề xuất sắc: Dòng tiêu đề giống như lời chào đầu tiên từ bạn đến người đăng ký từ hộp thư đến của họ. Bạn muốn đảm bảo rằng nó hấp dẫn và đáng nhớ nhất có thể. Bao gồm các từ Kêu gọi Hành động trong dòng chủ đề của bạn là điều chúng tôi thường đề xuất và bạn cũng có thể sử dụng các cụm từ như “sắp kết thúc” hoặc “số lượng có hạn” để gợi cho người đọc cảm giác sợ bị bỏ lỡ. Và không chỉ dòng chủ đề của email, mà một vài từ đầu tiên của email cũng được hiển thị cùng với nó. Hãy ghi nhớ điều đó, khi chọn các mẫu email Magento 2 của bạn, vì những từ đó cần phải xâu chuỗi các địa chỉ liên hệ của bạn đủ dài để họ vượt qua chu kỳ bán hàng.
 • Bao gồm một số yếu tố trực quan trong nội dung mẫu email của bạn: Chỉ vì bạn nên giữ cho email của mình đơn giản, không có nghĩa là mẫu email Magento của bạn phải là văn bản thuần túy và vô vị. Một vài hình ảnh, GIF hoặc chỉ các khối màu có thể chia nhỏ thông điệp của bạn và giúp bạn dễ dàng đọc lướt hơn, miễn là bạn không lạm dụng nó.
Related Articles:   Magento 2 CAPTCHA: Hướng dẫn nhanh để kích hoạt trong vài phút

Kết Luận

Với nhiều năm kinh nghiệm trong Magento 2, chúng tôi thấy hầu hết các cửa hàng thích các mẫu và thiết kế email Magento 2 mặc định cho nội dung email của họ. Trên thực tế, nó là một cấu hình khá đầy đủ thông tin cho hoạt động gửi thư cho một cửa hàng, bạn có thể tận dụng tốt nguồn tài nguyên sẵn sàng này.

Nguồn bài viết: Magento Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Our Ecosystem : Vietnam, Australia 1, Singapore 1, Thailand, Australia 2, Singapore 2, USA 1, Australia 3, Singapore 3, USA 2, Singapore 4, Australia 4, Ecommerce, USA 3, Meeting Room Booking, Visitor Management system